Süper Dublex O-Ring Kanal Açma Projesi

Saatte 250.000 m³ su basma kapasiteli iki adet dikey milli santrifüj pompanın, beton içinde gömülü olan pompa gövde bağlantı flanşına Mobil Mühendislik ile O-Ring Kanalı açılması projesi. Pompa gövde bağlantı flanşı malzemesi, super duplex stainless steel'dir.

Klasik Metod

Gövde bağlantı flanşı, alt gövde ile bütün olduğu için betonun kırılması ve pompa gövdesinin sökülerek, dışarıda talaşlı imalat ile O-Ring kanalı açılması gerekliydi. Daha sonra pompa bağlantı gövdeleri tekrar yerleştirilip, beton dökülecek ve montaj yapılacaktı. Bu yöntem Enerji Santralinin uzun bir süre üretim kaybına neden olacaktı.

İlk etapta motor ve bağlantı köprüsü söküldü. Emniyetli bir şekilde indirildi. Daha sonra fan ve ön gurup sökülerek dışarıda toplandı. Şaft ve şaft yataklarının kontrolü ve bakımı yapıldı.

Mobil Mühendislik

Projeye özel tasarladığımız makine ile beton içindeki pompa gövde bağlantı flanşına, beton kırılmadan O-Ring Kanalı açıldı ve betona deniz suyunun zarar vermesi engellendi. Bu işlemden sonra pompa toplandı ve ikinci pompa için işlemler tekrar yapıldı. Öngörülen zamandan daha kısa bir sürede projeyi başarı ile tamamladık. Enerji Santrali üretim zamanı kaybetmeden çalışmaya devam etti.

COKE DRUMS

Coke Drum Skirt Slot 1

DEMO - Ön Taraf Üst Delik ve Radüsü

DEMO - Front Top Hole and Radius

Coke Drum Skirt Slot 2

DEMO - Ön Taraf Alt Delik ve Radüsü

DEMO - Front Bottom Hole and Radius

Coke Drum Skirt Slot 3

DEMO - Ön Taraf Alt Delik ve Kala Kesişimi

DEMO - Front Lower Hole and Channel Intersection

Coke Drum Skirt Slot 4

DEMO - Ön Taraf Üst Delik ve Kanal Kesişimi

DEMO - Front Top Hole and Channel Intersection

Coke Drum Skirt Slot 5

DEMO - Arka Taraf Üst Delik Arka Yüz Pahı ve Kanal Arka Yüz Pahı Görüntüsü. Tüm İşlem Ön Taraftan Yapılmıştır. Hiçbir Personel Arka Tarafta Çalışmadı.

DEMO - Back Side Top Hole Rear Face Chamfer and Channel Back Face Chamfer Image. All Operations are Carried Out From the Front. Nobody did'nt Work on The Backside. 

Coke Drum Skirt Slot 6

DEMO - Ön Taraf Çeşitli Slot Çalışmaları.

DEMO - Front Various Slot Studies.

Coke Drum Skirt Slot 7

DEMO - Arka Taraf Kanalın Arka Yüz Radüs Görüntüsü. Tüm İşlem Ön Taraftan Yapılmıştır. Hiçbir Personel Arka Tarafta Çalışmadı.

DEMO - Back Side Radius View of the Back of the Channel. All operations are Carried Out From the Front. Nobody didn't Work on the Back Side

Coke Drum Skirt Slot 8

DEMO - Arka Taraf Kanalın Arka Yüz Radüsü ve Delik Pahı Görüntüsü. Tüm İşlem Ön Taraftan Yapılmıştır. Hiçbir Personel Arka Tarafta Çalışmadı.

DEMO - Back Side Radius and Bore Chamfer View of the Back Face of the Channel. All Operations are Carried Out From the Front. Nobody didn't Work on the Back Side.

Coke Drum Skirt Slot 9

DEMO - Ön Taraf, Tüpraş Tarafından Onaylanan Slot.

DEMO - Front the Slot Approved by Tüpraş.

Coke Drum Skirt Slot 10

DEMO - Ön Taraf Kanal Radüs Görüntüsü.

DEMO - Front Channel Radius Image.

Coke Drum Skirt Slot 11

DEMO - Ön Taraf Kanal Radüsünün Mastar ile Kontrol Görüntüsü.

DEMO - Front Control Image of the Channel Radius With Gauge.

Coke Drum Skirt Slot 12

DEMO - Ön Taraf Kanal Radüsünün Mastar ile Kontrol Görüntüsü.

DEMO - Front Control Image of the Channel Radius With Gauge.

Coke Drum Skirt Slot 13

PROJE - Kok Dram Ünitesi Etek Sacına Açılmış Slot.

THE PROJECT - Coke Drum Unit Slot on the Skirt Sheet.

Coke Drum Skirt Slot 14

PROJE - Kok Dram Ünitesi Etek Sacına Açılmış Slot.

THE PROJECT - Coke Drum Units Slot on the Skirt Sheet.

Coke Drum Skirt Slot 16

PROJE - Kok Dram Ünitesi Etek Sacına Açılmış Slot.

THE PROJECT - Coke Drum Unit Slot on the Skirt Sheet.

Coke Drum Skirt Slot 17

PROJE - Kok Dram Ünitesi Penetran Testi.

THE PROJECT - Coke Drum Unit Penetrant Test.