Mobil Eşanjör Tornası

Bağlantı aynasında ki conta baskı yüzeylerinde oluşan çarpılma ve aşınmalardan dolayı stim kaçakları oluşan eşanjör, bağlı olduğu hatta imalat açısından risk oluşturmakta idi. Lojistik ile işlem yapılacağı bölgeye götürülme imkanı bulunmamakta ve yeni sipariş verilmesi durumunda çalıştığı hattın üretiminin durması gerekecekti.

Eşanjör tornalaması boş tüplerde yaptırılabiliyor. Ancak bu eşanjörün içinde hatlar dönmekte ve bu şekilde mobil işlem yapan bir sistem bulunmuyor. Projeye özel olarak geliştirdiğimiz teknoloji ile mobil tornalama ve frezeleme istenilen toleranslar içerisinde 2 hafta içinde tamamlanarak teslim edildi. Conta baskı yüzeylerinin deformasyonu giderildi. Bu işlem sonucunda stim kaçakları önlendi ve tüm işlemler mobil olarak yerinde yapıldı.

Tesis söküm, lojistik ve montaj maliyetlerini ortadan kaldırıp, üretim zamanını kazandırdık.

COKE DRUMS

Coke Drum Skirt Slot 1

DEMO - Ön Taraf Üst Delik ve Radüsü

DEMO - Front Top Hole and Radius

Coke Drum Skirt Slot 2

DEMO - Ön Taraf Alt Delik ve Radüsü

DEMO - Front Bottom Hole and Radius

Coke Drum Skirt Slot 3

DEMO - Ön Taraf Alt Delik ve Kala Kesişimi

DEMO - Front Lower Hole and Channel Intersection

Coke Drum Skirt Slot 4

DEMO - Ön Taraf Üst Delik ve Kanal Kesişimi

DEMO - Front Top Hole and Channel Intersection

Coke Drum Skirt Slot 5

DEMO - Arka Taraf Üst Delik Arka Yüz Pahı ve Kanal Arka Yüz Pahı Görüntüsü. Tüm İşlem Ön Taraftan Yapılmıştır. Hiçbir Personel Arka Tarafta Çalışmadı.

DEMO - Back Side Top Hole Rear Face Chamfer and Channel Back Face Chamfer Image. All Operations are Carried Out From the Front. Nobody did'nt Work on The Backside. 

Coke Drum Skirt Slot 6

DEMO - Ön Taraf Çeşitli Slot Çalışmaları.

DEMO - Front Various Slot Studies.

Coke Drum Skirt Slot 7

DEMO - Arka Taraf Kanalın Arka Yüz Radüs Görüntüsü. Tüm İşlem Ön Taraftan Yapılmıştır. Hiçbir Personel Arka Tarafta Çalışmadı.

DEMO - Back Side Radius View of the Back of the Channel. All operations are Carried Out From the Front. Nobody didn't Work on the Back Side

Coke Drum Skirt Slot 8

DEMO - Arka Taraf Kanalın Arka Yüz Radüsü ve Delik Pahı Görüntüsü. Tüm İşlem Ön Taraftan Yapılmıştır. Hiçbir Personel Arka Tarafta Çalışmadı.

DEMO - Back Side Radius and Bore Chamfer View of the Back Face of the Channel. All Operations are Carried Out From the Front. Nobody didn't Work on the Back Side.

Coke Drum Skirt Slot 9

DEMO - Ön Taraf, Tüpraş Tarafından Onaylanan Slot.

DEMO - Front the Slot Approved by Tüpraş.

Coke Drum Skirt Slot 10

DEMO - Ön Taraf Kanal Radüs Görüntüsü.

DEMO - Front Channel Radius Image.

Coke Drum Skirt Slot 11

DEMO - Ön Taraf Kanal Radüsünün Mastar ile Kontrol Görüntüsü.

DEMO - Front Control Image of the Channel Radius With Gauge.

Coke Drum Skirt Slot 12

DEMO - Ön Taraf Kanal Radüsünün Mastar ile Kontrol Görüntüsü.

DEMO - Front Control Image of the Channel Radius With Gauge.

Coke Drum Skirt Slot 13

PROJE - Kok Dram Ünitesi Etek Sacına Açılmış Slot.

THE PROJECT - Coke Drum Unit Slot on the Skirt Sheet.

Coke Drum Skirt Slot 14

PROJE - Kok Dram Ünitesi Etek Sacına Açılmış Slot.

THE PROJECT - Coke Drum Units Slot on the Skirt Sheet.

Coke Drum Skirt Slot 16

PROJE - Kok Dram Ünitesi Etek Sacına Açılmış Slot.

THE PROJECT - Coke Drum Unit Slot on the Skirt Sheet.

Coke Drum Skirt Slot 17

PROJE - Kok Dram Ünitesi Penetran Testi.

THE PROJECT - Coke Drum Unit Penetrant Test.