Kok Dram Üniteleri

Kok Dram Üniteleri, rafineride ham petrolün işlenmesinden sonra kalan kısmı kullanarak yüksek kalorili kok kömürü (Petrokok) üretir. Ancak Kok Dram'ın kullanım ömrü ortalama 8 yıldır. Kok Dram Ünitesi üretim esnasında 400°C’ye kadar ısınmakta. Bu dış ortam sıcaklığının etkisi ile taşıyıcı etek sacında aşırı gerilimlere sebep olmakta. Bu gerilim etek sacı malzemesinin yapısını bozmakta ve üzerindeki kaynakları çatlatmaktadır.

Taşıyıcı etek sacı üzerine açılan delikli slotlar, etek sacı üzerindeki gerilimleri minimize etmekte ve bu işlem sonucunda Kok Dram Ünitelerinin kullanım ömrü 16 seneye kadar çıkmakta. Tüpraş İzmit Rafinerisinde ki Kok Dram Ünitesinde geliştirdiğimiz teknolojiyi kullanarak gerekli işlemleri başarı ile Nisan 2019'da yaptık.

Kullanılan teknoloji TR 2019/08508 patent numarası ile dünya genelinde patentlendirildi. Tüpraş ve Cnc Center patent ortağıdır. Uluslarası tüm projeler Tüpraş ve Cnc Center tarafından planlanarak, koordineli olarak yapılacak.

Coke Drum

Proje Aşamaları

  1. Delikli slotların açılması firmamız tarafından geliştirilen teknoloji ile tamamen talaşlı imalat prensipleri kullanılarak yapılmakta ve kesinlikle kaynak, alevli kesim kullanılmaz.
  2. Proje onayı Kok Dram Sigorta şirketi Wood PLC tarafından verildi.
  3. Teknolojimiz etek saçının moleküler yapısına zarar vermemekte.
  4. Yaptığımız projede, penetran testi ile kılcal çatlak oluşmadığı tespit edildi.
  5. Etek sacı ön ve arka yüzünde taş yünü izolasyon malzemesi bulunmakta. Arka yüzdeki izolasyon malzemesinin demontaj ve montajı uzun sürmekte. Geliştirdiğimiz teknoloji ile sadece ön yüzdeki izolasyon malzemesi sökülmekte ve tüm işlemler arka izolasyon malzemesi sökülmeden yapılıyor. Etek sacının arkasında hiçbir personel çalışma yapmamakta ve bu şekilde işlem çok kısa sürede tamamlanmakta.
  6. Ön ve arka yüzdeki çapak alma, pah kırma, radüs yapma teknik resme göre yapılır.
  7. Delik çapı, delikler arası eksen, slot genişliği ve çevredeki slotlar arasındaki açı teknik resimde verilen toleranslar içindedir.

COKE DRUMS

Coke Drum Skirt Slot 1

DEMO - Ön Taraf Üst Delik ve Radüsü

DEMO - Front Top Hole and Radius

Coke Drum Skirt Slot 2

DEMO - Ön Taraf Alt Delik ve Radüsü

DEMO - Front Bottom Hole and Radius

Coke Drum Skirt Slot 3

DEMO - Ön Taraf Alt Delik ve Kala Kesişimi

DEMO - Front Lower Hole and Channel Intersection

Coke Drum Skirt Slot 4

DEMO - Ön Taraf Üst Delik ve Kanal Kesişimi

DEMO - Front Top Hole and Channel Intersection

Coke Drum Skirt Slot 5

DEMO - Arka Taraf Üst Delik Arka Yüz Pahı ve Kanal Arka Yüz Pahı Görüntüsü. Tüm İşlem Ön Taraftan Yapılmıştır. Hiçbir Personel Arka Tarafta Çalışmadı.

DEMO - Back Side Top Hole Rear Face Chamfer and Channel Back Face Chamfer Image. All Operations are Carried Out From the Front. Nobody did'nt Work on The Backside. 

Coke Drum Skirt Slot 6

DEMO - Ön Taraf Çeşitli Slot Çalışmaları.

DEMO - Front Various Slot Studies.

Coke Drum Skirt Slot 7

DEMO - Arka Taraf Kanalın Arka Yüz Radüs Görüntüsü. Tüm İşlem Ön Taraftan Yapılmıştır. Hiçbir Personel Arka Tarafta Çalışmadı.

DEMO - Back Side Radius View of the Back of the Channel. All operations are Carried Out From the Front. Nobody didn't Work on the Back Side

Coke Drum Skirt Slot 8

DEMO - Arka Taraf Kanalın Arka Yüz Radüsü ve Delik Pahı Görüntüsü. Tüm İşlem Ön Taraftan Yapılmıştır. Hiçbir Personel Arka Tarafta Çalışmadı.

DEMO - Back Side Radius and Bore Chamfer View of the Back Face of the Channel. All Operations are Carried Out From the Front. Nobody didn't Work on the Back Side.

Coke Drum Skirt Slot 9

DEMO - Ön Taraf, Tüpraş Tarafından Onaylanan Slot.

DEMO - Front the Slot Approved by Tüpraş.

Coke Drum Skirt Slot 10

DEMO - Ön Taraf Kanal Radüs Görüntüsü.

DEMO - Front Channel Radius Image.

Coke Drum Skirt Slot 11

DEMO - Ön Taraf Kanal Radüsünün Mastar ile Kontrol Görüntüsü.

DEMO - Front Control Image of the Channel Radius With Gauge.

Coke Drum Skirt Slot 12

DEMO - Ön Taraf Kanal Radüsünün Mastar ile Kontrol Görüntüsü.

DEMO - Front Control Image of the Channel Radius With Gauge.

Coke Drum Skirt Slot 13

PROJE - Kok Dram Ünitesi Etek Sacına Açılmış Slot.

THE PROJECT - Coke Drum Unit Slot on the Skirt Sheet.

Coke Drum Skirt Slot 14

PROJE - Kok Dram Ünitesi Etek Sacına Açılmış Slot.

THE PROJECT - Coke Drum Units Slot on the Skirt Sheet.

Coke Drum Skirt Slot 16

PROJE - Kok Dram Ünitesi Etek Sacına Açılmış Slot.

THE PROJECT - Coke Drum Unit Slot on the Skirt Sheet.

Coke Drum Skirt Slot 17

PROJE - Kok Dram Ünitesi Penetran Testi.

THE PROJECT - Coke Drum Unit Penetrant Test.