Ağır Tip Üniversal Rus Torna Tezgahı Revizyonu

Mekanik aşınmalardan dolayı hassasiyetini kaybetmiş, elektrik-elektronik sistemlerinin kullanım ömrünü tamamlamış olmasından dolayı; istikrarlı ve verimli bir şekilde imalat yapamayan ve atıl konumda olan Ağır Tip Üniversal Rus Torna Tezgahı revizyonu.

Üniversal talaşlı imalat makinelerinin revizyon planlaması yapılırken, güç hesaplamalarının doğru yapılması gerekir. Güç hesaplamaları neticesinde mekanik ve elektronik senkronizasyonu tam olarak elde edilmelidir. Bu ancak yetkin bir Mekatronik Mühendisliği ile olabilir.

Günümüzde birçok ağır tip konvansiyonel tezgah yüksek maliyetler ile imal edilebilmekte. Bu maliyeti uygun bir bütçeye çekebilmek için eski makinelerin revizyonu oldukça sık kullanılan bir metod. Ağır Tip Üniversal Rus Torna Tezgahı mekanik ve elektronik revizyonu yapılarak devreye alındı. Akıllı ve esnek otomasyon sistemi kullanılarak, kızak yağlama ve talaş alma pozisyonlamaları ile talaş kavraması kumanda edildi.

Böyle bir uygulamayı yetkin bir şekilde yapabilmek için iyi bir imalat bilgisine, üst düzey mekanik tecrübe ile elektronik sistem, otomasyon ve yazılımlara hakim olunması gerekmekte. Bu üç unsur bir araya geldiği zaman gerçek bir revizyon yapmak mümkün olur. Yanlış makine kurulumundan dolayı gövdesi çarpılan ve atıl duruma düşmüş birçok makine ile karşılaşıyoruz. Uzun yıllar Almanya’da ki çalışmalarımızda elde ettiğimiz imalat, makine mekaniği ve Cnc kontrol sistemleri ile yazılımları konularında ki tecrübelerimiz ile projelerimizi gerçekleştiriyoruz.

Bu tür projeler envanterdeki makine ve ekipmanın verimli, istikrarlı ve uzun ömürlü çalışması için yapılır. Makinelerimizin piyasa değerlerini, yeni teknolojiler ile arttırarak milli ekonomimize katkı sağlayabiliriz. Yeni fiyatı oldukça yüksek ve piyasamızda Yılanlı Rus olarak bilinen Ağır tip üniversal torna tezgahının revizyonu yapılarak ekonomimize kazandırıldı.

Yetkin olmayan kişilerin yaptığı revizyonlarda, para ve zaman kaybı ile beraber makinede geri dönüşü imkansız ya da yüksek maliyetli sorunlar ortaya çıkmakta. Firmamız yapmış olduğu revizyonlara 2 (İki) yıl garanti vermekte. Makine tork kontrolleri maksimum yükleme ile kontrol edilmekte ve mekanik ve elektronik uygulama birlikte yapılmaktadır.