Cnc Revizyon

Zaman içerisinde hassasiyetini kaybetmiş Cnc talaşlı imalat makinalarının yerine firmalarımız yeni makina yatırımı yapmak zorunda kalmaktadır. Ancak doğru ellerde yapılan makina revizyonu, eldeki mevcut makinayı yeniden hassas ve randımanlı olarak çalışır hale getirir. Firmalarımızın yeni makina alımı için ayıracağı finansman çok daha az bir maliyetle ana sermayede kalır. Bunun için uygulama şu şekilde olmalıdır:

  1. Makina kutu kızak ise TURCİDE-B uygulaması yapılmalı ve gerekli olan kızakların taşlanması. Makina lineer kızak ise ray ve arabaların değiştirilmesi.
  2. Vidalı mil, somun ve eksen rulmanlarının gerekli olanlarının değiştirilmesi.
  3. Elektronik pano bakım ve temizliği. İhtiyaç var ise kartların tamir ve bakımı.
  4. Otomatik kızak yağlama sisteminin sağlıklı çalışır duruma getirilmesi.
  5. Makinenin boyanması.
  6. Tüm uygulama sözleşme ve görev tanımlaması ile yapılması gerekmektedir.

Doğru ellerde yapılmayan revizyon para ve zaman kaybı yanında makinada geri dönüşü maliyetli sorunlar da meydana getirebilir.