Ağır Tip Üniversal Rus Torna Tezgahı Revizyonu

Mekanik aşınmalardan dolayı hassasiyetini kaybetmiş, elektrik-elektronik sistemlerinin kullanım ömrünü tamamlamış olmasından dolayı; istikrarlı ve verimli bir şekilde imalat yapamayan ve atıl konumda olan Ağır Tip Üniversal Rus Torna Tezgahı revizyonu.

Üniversal talaşlı imalat makinelerinin revizyon planlaması yapılırken, güç hesaplamalarının doğru yapılması gerekir. Güç hesaplamaları neticesinde mekanik ve elektronik senkronizasyonu tam olarak elde edilmelidir. Bu ancak yetkin bir Mekatronik Mühendisliği ile olabilir.

Günümüzde birçok ağır tip konvansiyonel tezgah yüksek maliyetler ile imal edilebilmekte. Bu maliyeti uygun bir bütçeye çekebilmek için eski makinelerin revizyonu oldukça sık kullanılan bir metod. Ağır Tip Üniversal Rus Torna Tezgahı mekanik ve elektronik revizyonu yapılarak devreye alındı. Akıllı ve esnek otomasyon sistemi kullanılarak, kızak yağlama ve talaş alma pozisyonlamaları ile talaş kavraması kumanda edildi.

Böyle bir uygulamayı yetkin bir şekilde yapabilmek için iyi bir imalat bilgisine, üst düzey mekanik tecrübe ile elektronik sistem, otomasyon ve yazılımlara hakim olunması gerekmekte. Bu üç unsur bir araya geldiği zaman gerçek bir revizyon yapmak mümkün olur. Yanlış makine kurulumundan dolayı gövdesi çarpılan ve atıl duruma düşmüş birçok makine ile karşılaşıyoruz. Uzun yıllar Almanya’da ki çalışmalarımızda elde ettiğimiz imalat, makine mekaniği ve Cnc kontrol sistemleri ile yazılımları konularında ki tecrübelerimiz ile projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Ağır tip sanayi makineleri için yapılması gereken uygulama genel hatları ile şöyle olmalıdır:

 1. Makinenin, kurulumunun yapılacağı zemindeki beton kalitesi ve kaldıracağı tonajın tespit edilmesi. Eğer zemin istenilen özellikleri sağlamıyor ise yapılan işin tamamı mükemmel olsa bile zaman içinde gövde döner. Makineyi kaybederiz.  
 2. Makine eksenleri taşlandı.
 3. Makine sökülerek planlama doğrultusunda uygulama başlar. (Bu aşamada makinenin tüm eksenleri sökülüp birçok işlem ve ilave yapılmaktadır).
 4. Makinenin çalışma prensipleri yeni ve dijital teknolojiye göre yeniden tasarlanır ve makinenin çalışma senaryosu çıkartılır.
 5. Trapez eksen milleri ve kızıl somunları kontrol edilerek yenilenmesi gerekenler tespit edilir.
 6. Hidrolik tasarımı yapılır ve hidrolik ünite monte edilir. Kullanılan hidrolik ekipmanların bağlantıları yapılır.
 7. Elektrik kabloları, haberleşme kabloları, hidrolik hortumlar, otomatik kızak yağlama hatları yeni kullanıldı.
 8. Makinenin hareketli kısımlarına gitmek zorunda olan elektrik kabloları, haberleşme kabloları, hidrolik ve pinömatik hortumlar, otomatik kızak yağlama hatları hareketli kablo kanalı ile taşınır.
 9. İş güvenliği kriterlerine uygun bir şekilde uygulama yapılmalı.
 10. Makine toplanırken mekanik aksam üzerinde gerekli testlerin yapılması.
 11. Talaş almak için gerekli olan kilitleme sistemi mekanik olarak tasarlanmış. Çok sorun çıkaran bu sistem atılarak, aynı alana modifiye edilerek manyetik kavrama adapte edildi ve sorun yüksek tork elde ederek verimli bir şekilde çözüldü.
 12. Otomatik kızak yağlama sisteminin takılması ve hatlarının çekilmesi.
 13. Makineye özel olarak hazırlanan panosu en uygun ve emniyetli alana monte edilir.
 14. Otomasyon panosu ile Kumanda panelinin tüm bağlantıları oluşturulur. Makinenin çıkartılan çalışma senaryosuna göre mekanik ve elektronik sistemlerinin birbirine tanıtılması yapılır.
 15. Mekatronik mühendisliği ile mekanik ve elektronik sistemleri, imalat bilgi ve tecrübeleri ile modifiye edilerek birbirine entegre olan bütünleşmiş bir sistem haline getirilerek, makinenin devreye alınması.
 16. Elektrik-elektronik projesi, hidrolik şeması ve gerekli teknik özelliklerin verilmesi.
 17. Makinenin boyanması.
 18. Tüm bunların sözleşme ile yapılması gerekmektedir.

Bu tür projeler envanterdeki makine ve ekipmanın verimli, istikrarlı ve uzun ömürlü çalışması için yapılır. Makinelerimiz, milli servetimiz ve yeni teknolojiler ile piyasa değerlerini arttırarak milli ekonomimize katkı sağlayabiliriz. Yeni fiyatı oldukça yüksek ve piyasamızda Yılanlı Rus olarak bilinen Ağır tip üniversal torna tezgahının revizyonu yapılarak ekonomimize kazandırıldı.

Yetkin olmayan kişilerin yaptığı revizyonlarda, para ve zaman kaybı ile beraber makinede geri dönüşü imkansız ya da yüksek maliyetli sorunlar ortaya çıkmakta. Firmamız yapmış olduğu revizyonlara 2 (İki) yıl garanti vermekte. Makine tork kontrolleri maksimum yükleme ile kontrol edilmekte. Mekanik ve elektroniği birlikte yaparak, tüm sorumluluğu yüklenmekteyiz.