AĞIR TİP ÜNİVERSAL RUS TORNA TEZGAHI REVİZYONU

Mekanik aşınmalardan dolayı hassasiyetini kaybetmiş, elektrik-elektronik sistemlerinin kullanım ömrünü tamamlamış olmasından dolayı; istikrarlı ve verimli bir şekilde imalat yapamayan ve atıl konumda olan Ağır Tip Üniversal Rus Torna Tezgahı revizyonu yapıldı.

Bizden Haberler